Logo firmy
obrazek ke kategorii
Práce v oblasti katastru nemovitostí
 • Zhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku
 • Zhotovení geometrického plánu pro změnu hranice pozemku
 • Zhotovení geometrického plánu pro vyznačení budov a změny jejich obvodu
 • Zhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene
 • Zhotovení geometrického plánu pro vyznačení pozemku z pozemkového katastru
 • Zhotovení geometrického plánu pro vytyčení vlastnických hranic pozemků

Práce v oblasti inženýrské geodézie:
 • geodetické práce ve výstavbě – od vyhotovení podkladů pro projekt (výškopis, polohopis, mapové podklady) až po zaměření skutečného stavu stavebního objektu
 • vytyčovací práce
 • inženýrské sítě – zaměření průběhu trasy, vyhotovení dokumentace dle požadavků správců
 • sledování posunů a deformací
 • ostatní práce v inženýrské geodézii

Geodetické práce pro pozemkové úpravy
 • Vyhotovení mapových podkladů pro PÚ
 • Vytyčování hranic pozemků při PÚ
 • Vyhotovení geometrických plánů pro zápis do KN

Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra